Predsjednik opštine posjetio opštinu Lenart

Opštinu Lenart je posjetio Predsjednik Opštine Rožaje, zajedno sa svojim službenicima Mensurom Kalenderom šefom Službe za protokolarne poslove i Amelom Kalender, savjetnicom za razvojne projekte.

Dvodnevna posjeta je protekla u konstruktivnim sastancima sa lokalnim privrednicima iz oblasti stočarstva, mljekarstva, poljoprivrede, korišćenje alternativnih izvora energije za grijanje, kulture.

Opštinska delegacija je imala priliku da se upozna sa radom nekoliko uspješnih farmi (tov junadi, mljekare, uzgoj krava isl), nekoliko uspješnih firmi iz oblasti ruralnog turizma, grijanja na bio masu, upravljanje otpadom kao i sa radom lokalne uprave. Ostvareni su kontakti sa svim firmama koje bi imale interes da ulažu i u našoj opštini, na šta će se posvetiti posebna pažnja u narednom periodu.

Program posjete je bio fokusiran na učenju iz najboljih praksi vezano za mogućnosti koje daju fondovi Evropske unije za razvoj lokalne uprave. Delegacija Opštine Rožaje je imala jedinstvenu priliku da sagleda koje se razvojne mogućnosti otvaraju korišćenjem sredstava pomoći EU za razvoj privrede, poljoprivrede, turizma, zaštite životne sredine i upravljanja otpadom na loklanom i regionalnom nivou.

U skladu sa Sporazumom o saradnji između Lenarta i Rožaja, projekti od obostranog interesa se razvijaju u oblastima kulture, privlačenje investitora u opštinu Rožaje koji već uspješno rade u Lenartu, kao i prenos znanja o unapređenju rada lokalne uprave.

Stečena znanja i iskustva će se koristiti za razvoj projekata na lokalnom i regionalnom nivou koji će se predavati fondovima EU, s ciljem unapređenja kvaliteta života građana Rožaja.

Piše: Amela Kalender

DSC06049 Untitled

You may also like...

Komentariši