Obavještenje o stanju na putevima

U kasnim popodnevim satima u nedelju 28.12.2014. godine, na području opštine Rožaje snijeg je počeo intenzivno da pada sve do ranih jutarnjih sati. U ponedjeljak 29.12.2014. godine, napadalo je ukupno 20-30cm sniježnog prekrivača.

Komunalno preduzeće Rožaje, od ranih jutarnjih sati, na raščišćavanju snijega uključilo je svu raspoloživu mehanizaciji, tako da su sve gradske saobraćajnice na vrijeme očišćene i osposobljene za bezbijedno odvijanje saobraćaja.

Sto se tiče lokalnih puteva, sva raspoloživa mehanizacija, takođe je na terenu od ranih jutarnjih sati, tako da su svi primarni putni pravci do škola, kao i oni koji  povezuju naselja sa gradskim područjem, takođe na vrijeme očišćeni od snijega i osposobljeni za saobraćaj.

Zastoja u odvijanju saobraćaja i kasnjenja nije bilo.

Trenutno se radi na raščišćavanju snijega na manje zanačajnim putnim pravcima, koji će takođe do kraja dana biti osposobljeni za saobraćaj.

Inače, Komunalno preduzeće koje je zaduženo za održavanje gradskih saobraćajnica, kao i izvođači radova sa kojim je Opština zaključila ugovore za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu, spremno su dočekali snijeg, tako da većih preblema u održavanju puteva i ulica, bez obzira na količnu padavina, neće biti.

Zahtijeva se od građana da čiste prilaze do svojih domova, dvorišta, poslovnih objekata i trajno odstranjuju snijeg, kako bi se smanjio rizik od eventualnih nesreća i izbjegle zakonske mjere kažnjavanja.

S poštovanjem,

NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE

             mr Demir NURKOVIĆ

You may also like...

Komentariši