Skupština – Odbornici u SO-e

Skupština – Odbornici u SO-e

Odbornike Skupštine biraju građani na vrijeme od 4 godine. Mandat odbornika počinje teći verifikacijom mandata od strane Skupštine, a na osnovu Izvještaja Opštinske Izborne Komisije o sprovedenim izborima. Skupština opštine Rožaje ima 34 odbornika, čiji su mandati verifikovani na Konstitutivnoj sjednici održanoj 02. 07. 2018. godine.

,,Bošnjačka stranka – Rafet Husović, Rožaje na prvom mjestu“

 1. Almir Avdić – Predsjednik SO Rožaje

 2. Mr Ervin Ibrahimović
 3. Hajrija Kalač
 4. Rahman Husović
 5. Dr Cena Kajević
 6. Dr Rasim  Halilović
 7. Mirela H. Murić
 8. Besim Kurbardović
 9. Rafet Nurković
 10. Idrija Duraković
 11. Senad Kuč
 12. Edib Šaljić
 13. Mubera Fetahović
 14. Haris Zejnelagić
 15. Irma Dacić
 16. Sabro Ibrahimović
 17. Senad Kalač
 18. Alija Dautović
 19. Zineta Murić

„ZA DOBRO GRADJANA ROŽAJA, POBJEDNIČKI DPS-Milo Đukanović“

 1. Dr Ruždija Kalač
 2. Seniha Hadžić-Tahirović
 3. Dr Miloš Bulatović
 4. Salih-Džamonja Luboder
 5. Enisa Murić
 6. Dr Jasmin Sutović
 7. Demis Demić
 8. Adnan Hadžić
 9. Merima Kalač
 10. Safedin-Caro Mujević

  „ Socijaldemokrate-Ivan Brajović-Dosljedno za Rožaje“ 

 1. Faruk  Kalač 
 2. Alisa Ećo
 3. Alen Kalač
 4. Mersad Čolović

„SDP – za  Promjene“

1. Faruk Agović