Skupština – Odbornici u SO-e

Skupština – Odbornici u SO-e

Odbornike Skupštine biraju građani na vrijeme od 4 godine. Mandat odbornika počinje teći verifikacijom mandata od strane Skupštine, a na osnovu Izvještaja Opštinske Izborne Komisije o sprovedenim izborima. Skupština opštine Rožaje ima 34 odbornika, čiji su mandati verifikovani na Konstitutivnoj sjednici održanoj 02. 07. 2018. godine.

 

,,Bošnjačka stranka – Rafet Husović, Rožaje na prvom mjestu“

 1. Mr Ervin Ibrahimović
 2. Hajrija Kalač
 3. Rahman Husović
 4. Dr Cena Kajević
 5. 5.Dr Rasim  Halilović
 6. Mirela H. Murić
 7. Besim Kurbardović
 8. Rafet Nurković
 9. Idrija Duraković
 10. Senad Kuč
 11. Edib Šaljić
 12. Mubera Fetahović
 13. Asmir Hasović
 14. Haris Zejnelagić
 15. Nazim Dacić
 16. Irma Dacić
 17. Sabro Ibrahimović
 18. Senad Kalač

„ZA DOBRO GRADJANA ROŽAJA, POBJEDNIČKI DPS-Milo Đukanović“

 1. Dr Ruždija Kalač
 2. Seniha Hadžić-Tahirović
 3. Dr Miloš Bulatović
 4. Salih-Džamonja Luboder
 5. Enisa Murić
 6. Dr Jasmin Sutović
 7. Demis Demić
 8. Adnan Hadžić
 9. Merima Kalač
 10. Safedin-Caro Mujević

  „ Socijaldemokrate-Ivan Brajović-Dosljedno za Rožaje“ 

 1. Faruk  Kalač 
 2. Alisa Ećo
 3. Alen Kalač
 4. Mersad Čolović

„SDP – za  Promjene“

1. Faruk Agović