Školske ustanove

Mrežu vaspitno obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Rožaje čine:

Dječiji vrtić ,, Boško Buha,,

Dječiji vrtić ,, Boško Buha,,
Adresa: ul “Ćatovska”
Direktor: Rešad Kardović
Tel: +382 51/ 271 -519; 067/539-419;

 

 

[Boško Buha]

Deset matičnih osnovnih škola sa dvanaest područnih odjeljenja I to:

JU OŠ ‘’ Mustafa Pećanin’’

JU OŠ ‘’ Mustafa Pećanin’’ 
Adresa: Raduna Đukića br. 2
Direktor: Ibro Skenderović,prof
Tel: 051/271-130; 069/069-310;
e-mail: [email protected];

 

 

JU OŠ ‘’ 25 maj’’ Rožaje

JU OŠ ‘’ 25 maj’’ Rožaje
Adresa: Ul. Sarajevska bb
Direktor: Safet Feleć, prof
Tel: 382 (0) 51/271-579; 069/466-406;
e-mail: [email protected];

 

 

JU OŠ ‘’ Milun Ivanović ‘’ Biševo

JU OŠ ‘’ Milun Ivanović ‘’ Biševo 
Adresa: Biševo
Direktor: Džibo Tahirović
Tel: 069/655-639;

Područna odjeljenja:

JU OŠ ‘’ Miroslav Đurović’’ Bašča

JU OŠ ‘’ Miroslav Đurović’’ Bašča
Adresa: Bašča
Direktor: Novica Radević
Tel:069/573-700;

Područno odjeljenje:

  • Lučice

JU OŠ ‘’ Bać’’ Bać

JU OŠ ‘’ Bać’’ Bać
Adresa: Bać
Direktor: Hasan Kurbardović
Tel: 067/412-702;

Područna odjeljanja:
Besnik:
Jablanica;
Malindubrava.

JU OŠ ‘’ Daciće’’ Daciće

JU OŠ ‘’ Daciće’’ Daciće
Adresa:  Daciće
Direktor: Dacić Ismet
Tel: 069/546-246;

 

 

JU OŠ ‘’ Balotiće’’ Balotiće

JU OŠ ‘’ Balotiće’’ Balotiće
Adresa: Balotiće
Direktor: Husović Rahman
Tel: 067/503-871;

Područno odjeljenje:

  • Kujevići

JU OŠ ‘’ Donja Lovnica’’ Donja Lovnica

JU OŠ ‘’ Donja Lovnica’’ Donja Lovnica
Adresa: Donja Lovnica
Direktor: Šabo Pepić
Tel: 069/582-607;

Područno odjeljenje:

JU OŠ ‘’ Bratstvo i Jedinstvo’’

JU OŠ ‘’ Bratstvo i Jedinstvo’’
Adresa: Skarepača b.b.
Direktor: Muzafer Mujević
Tel: 069/ 588 – 200;


Područna odjeljenja:

JU OŠ ‘’ Bukovica’’ Bukovica

JU OŠ ‘’ Bukovica’’ Bukovica
Adresa: Bukovica
Direktor: Mehmed Husović
Tel: 069/602-750;

Područno odjeljenje:

  • Paučina

 

Dvije srednje škole, i to :

JU ’’Gimnazija 30 septembar’’

JU ’’Gimnazija  30 septembar’’
Adresa: Omladinska bb. Rožaje 84310
Direktor: Fejzo Murić
Tel: 051-270-080; 069/473-184;
e-mail: [email protected];

 

 

JU ‘’Srednja stručna škola’’

JU ‘’Srednja stručna škola’’
Adresa: Omladinska b.b.
Direktor: Esad Crnovršanin, dipl.ing.el.
Tel: +382 (51) 272 150; 069/089-248;
Fax +382 (51) 271 709
E-mail: [email protected];