Adresar

Predsjednik Opštine

Ejup Nurković
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel +382 (0) 51/270-430,  Fax +382 (0) 51/270-432
e-mail: opstina@rozaje.me ; opstina@t-com.me;

Služba Predsjednika Opštine

Šef službe,  Ismet Kalač
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-430;  mob:069/499-899
e-mail: ismet.kalac@rozaje.me

Predsjednik Skupštine

Almir Avdić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-102;  mob:

Sekretar Skupštine Opštine Rožaje 

Amer Dacić, dipl.pravnik
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 51 271 201
e-mail: amer.dacic@outlook.com

skupstinaopstinerozaje@t-com.me

Šef službe Skupštine 

Rabela Murić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 51 271 201
e-mail: skupstinaopstinerozaje@t-com.me

Glavni administrator

Redžep Kurbardović
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/274-552;  mob: 069/380-101
e-mail: redzep.kurbardovic@rozaje.me

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Sekretar,
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-118;
e-mail: sekretarijatzaprivredu@rozaje.me

Sekretarijat za uređenje prostora, stambene poslove i zaštitu životne sredine;

Sekretar, Rusmir Džudžević
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-201 ;
e-mail: uredjenjeprostora@rozaje.me

Sekretarijat za opštu upravu

Sekretar, Šutković Hamdo
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-143;  mob:067/545-002
e-mail: hamdo.sutkovic@rozaje.me

Direkcija za imovinu

Direktor, Kalač Sabro
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob: 069/119-916
e-mail: direkcijazaimovinu@rozaje.me

Komunalna policija

Načelnik,
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob:
e-mail: komunalnapolicija@rozaje.me

Služba zaštite

Komandir, V.D. Sead Hasić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-290;  Mob:068/455-613
e-mail: sluzbazastite@rozaje.me

Centar za informacione sisteme

Šef,  Škrijelj S. Rahman
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob:069/97-97-98      068/119-850
e-mail: cis@rozaje.me

Centar za kulturu

Direktor, Sulejman Kujević
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/274-150;  Mob:067/510-589
e-mail: centarzakulturu@rozaje.me

Sportski centar

Direktor, Asad Omerović
Carine 2, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-034;  Mob:069/306-814
e-mail: sportskicentar@rozaje.me

Turistička organizacija

Direktor, Amel Dedeić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-158;  Mob:068/720-388
e-mail: turistickaorganizacija@rozaje.me

Zavičajni muzej „Ganića kula“

Direktor, Edin Sutović
Trg IX Crnogorske brigade bb
Mob: 068/403 503
e-mail: zavicajnimuzej@rozaje.me;

Komunalno preduzeće

Direktor, Huzeir Nurković
Jaha Kurtagica bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-330;  Mob:069/035-802
e-mail: komunalno@rozaje.me;

Vodovod i kanalizacija

Direktorica, Idrija Duraković
Jaha Kurtagica bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-330;  Mob:068/838 580
e-mail: info@vodovodrozaje.me