Dom zdravlja

Dom zdravlja
Direktor: dr Hajran Kalač
Adresa: ul “29 novembra”bb
Tel: +382 51 271- 347;
e-mail: hajran.kalac@dzrozaje.me;
www. domzdravljariza.do.am;

 

 

Specijalističke ambulante:

  
 
 

Izabrani doktori za djecu 

Dr Safija Pepić, spec.pedijatar
tel: 067/639-306 

 

Dr Mehmed Kurpejović, spec.pedijatar
e-mail: mehmed.kurpejovic@dzrozaje.me;

 

Dr Nervija Dedeić, spec.pedijatar
e-mail:nervija.dedeic@dzrozaje.me;

 

Dr Mirsad Hodžić, spec.pedijatar
e-mail: mirsad.hodzic@dzrozaje.me;
tel: 067/ 639-060; 

   

Izabrani doktori za žene

Dr Almina Dacić, ginkolog

 

Dr Azra Lukač, ginekolog