Dokumenta

Poštovani posjetioci,

Ova stranica je predviđena za prikazivanje dokumenata različitih oblasti i djelatnosti Opštine.

Odluka o utvrđenju lokacije sa elementima urbarnističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- pristupne  ulice sa uređenjem javne poršine

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o lokalnoj samoupravi

Odluka o Budzetu opstine Rozaje za 2019 godinu

Zakon o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima

Odluka o visini budzetskih sredstava

Program sanacije 2018.

Generalni izvještaj o radu Predsjednika za 2017.godinu

IZVJEŠTAJ O RADU  PREDSJEDNIKA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2017.GODINU SA IZVJEŠTAJEM O OSTVARIVANJU FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Pregleda obaveza organa lokalne uprave, javnih ustanova, preduzeća i službi čiji je osnivač Opština – OBAVEZE LU NA DAN 31.07.2018.

Odluka o budžetskih  sredstava i načinu prenosa budžetskih sredstava za finansiranje izborne komisije – Odluka

Analitička kartica za isplatu 20% sredstava političkim subjektima