Usvojene odluke na XX (dvadesetoj) redovnoj sjednici Skupštine opštine Rožaje

Skupština opštine Rožaje, na XX redovnoj sjednici , usvojila je sljedeće Odluke, Programe, Izvještaj i Plan:

Saziv za XX redovnu sjednicu

Nalog

Zapisnik sa XIX redovne sjednice

Program investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2017.godinu

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup nepokretnosti broj 92 od 13.04.2015. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Vodovod i kanalizacija Rožaje

Odluka o izboru članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izboru članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o donošenju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim grđevinskim otpadom opštine Rožaje za period 2016 – 2020

Odluka o davanju saglasnosti na program rada sa finansijskim planom za 2017.godinu JU Zavičajni muzej Ganića kula Rožaje

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2017.godinu JU Centar za kulturu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2017.godinu DOO Sportski centar Rožaje

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2017.godinu DOO LJE Radio televizija Rožaje

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO Komunalno Rožaje

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO Vodovod i kanalizacija

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO Ski centar Hajla za 2017.godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom za 2017.godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Bogaje

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Zavičajni muzej Ganića kula Rožaje

Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Rožaje za period 2016 – 2020

This Post Has Been Viewed 22 Times

Komentariši

Opština Rožaje