Prostorno-urbanistički plan opštine Rožaje do 2020. godine

Naslovna stranica

Sadrzaj PUP

Strucni tim i saradnici

Prostorno Urbanistički Plan

Grafički prikaz – Teritorijalna podjela

Grafički prikaz – Mreza naselja

Grafički prikaz – Opšta namjena površina – Model B

This Post Has Been Viewed 456 Times

Share This:


Leave a Reply

Arhiva članaka

Follow Us Box

Prijava na e-mail naloge...