OBAVJEŠTENJE D.O.O. INTERFOOD

Shodno članu 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. RCG br.80/05) nadležni organ opštine Rožaje:

Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta D.O.O INTERFOOD 35 Rožaje, opreme za prebiranje borovnica i malina, kao i tunel za duboko zamrzavanje pečurki u poslovnoj zgradi u privredi, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1373 KO Rožaje, opština Rožaje.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine (kancelarija br.ll ) svakim radnim danom od 10 h do 14h počev od 21.04.2017.god

Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od deset dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

This Post Has Been Viewed 67 Times

Komentariši

Opština Rožaje