Ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore Kemal Purišić posjetili opštinu Rožaje

Na radnom sastanku sa predsjednikom Opštine Ejupom Nurkovićem razgovarano je o socijalnim problemima, te mogućnostima intenzivnije saradnje lokalne uprave i Ministarstva u cilju postizanja što boljeg tretmana za građanje koji su korisnici usluga Zavoda za socijalno staranje, te mehanizmima kako bi se ta saradnja podigla na veći nivo.

Ministar Purišić je u svom izlaganju bio saglasan da se treba poboljšati saradnja između Ministarstva i loklane uprave kako bi se postigao puni efekat u cilju socijalne pomoći i zbrinjavanja ugroženih kategorija.

U sklopu posjete obišli su Centar za socijalni rad i Dnevni centar za djecu ometenu u razvoju gdje je direktorica Centra g-đa Dženita Kurtagić zahvalivši na posjeti  predočila da je pozitivan efekat  korisnika ovog Centra i njihovih roditelja vidljiv upravo kroz njihovo zadovoljstvo.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija takođe je izrazio zadovoljstvo u vezi sa radom i uslovima u Centru za socijalni rad i Dnevnom centru za djecu ometenu u razvoju i naglasio da se koordinaranim radom i saradnjom možgu postići jako pozitivani rezultati.

Piše: Mirza Luboder

Foto: Centar za informacione sisteme

Komentariši