Adresar

d2b2d640-8373-11e3-982c-0025b511229e

Predsjednik Opštine

Ejup Nurković
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel +382 (0) 51/270-430,  Fax +382 (0) 51/270-432
e-mail: opstina@rozaje.me ;

 

Služba Predsjednika Opštine

Šef službe,  Ismet Kalač
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-430;  mob:069/499-899
e-mail: ismet.kalac@rozaje.me

 

Predsjednik Skupštine

Husein Kurtagić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-102;  mob:
e-mail: husein.kurtagic@rozaje.me

 

 

Sekretar Skupštine 

Adis Pepić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 51 271 201
e-mail: sekretarskupstine@rozaje.me

 

Služba Skupštine

Šef službe, Kardović Fikreta
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/ 271-166; mob. 068/889-290;
email fikreta.kardovic@rozaje.me

 

Glavni administrator

Redžep Kurbardović
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/274-552;  mob: 069/380-101
e-mail: redzep.kurbardovic@rozaje.me

 

Sekretarijat za privredu i finansije

Sekretar, Armin Mujević
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-118;  mob:068/645-945
e-mail: sekretarijatzaprivredu@rozaje.me

 

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine;

Sekretar, Ešef Husić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-201 ;  mob:069/399-408
e-mail: uredjenjeprostora@rozaje.me

 

 

Sekretarijat za opštu upravu

Sekretar, Šutković Hamdo
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-143;  mob:067/545-002
e-mail: hamdo.sutkovic@rozaje.me

 

 

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

Sekretar, Kalač Ajsel
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/274-508;  mob: 068/531-340
e-mail: drustvenedjelatnosti@rozaje.me

 

Direkcija za investicije i izgradnju

Direktor, Džudžević Mirsad
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob: 069/034-427
e-mail: investicije@rozaje.me

 

 

Direkcija za imovinu

Direktor, Kalač Sabro
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob: 069/119-916
e-mail: direkcijazaimovinu@rozaje.me

 

 

Komunalna policija

Načelnik, Nurković Demir
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob: 068/589-581
e-mail: komunalnapolicija@rozaje.me

 

 

Služba zaštite

Komandir, V.D. Sead Hasić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-290;  Mob:068/455-613
e-mail: sluzbazastite@rozaje.me

 

 

Uprava lokalnih javnih prihoda

Direktor, Škrijelj Elvis
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-182;  Mob:069/430-899     068/719-429
e-mail: lokalniprihodi@rozaje.me

 

 

Centar za informacione sisteme

Šef,  Škrijelj S. Rahman
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Mob:069/97-97-98      068/119-850
e-mail: cis@rozaje.me

 

 

Centar za kulturu

Direktor, Sulejman Kujević
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/274-150;  Mob:067/510-589
e-mail: centarzakulturu@rozaje.me

 

 

Sportski centar

Direktor, Asad Omerović
Carine 2, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-034;  Mob:069/306-814
e-mail: sportskicentar@rozaje.me

 

 

Turistička organizacija

Direktor, Amel Dedeić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-158;  Mob:068/720-388
e-mail: turistickaorganizacija@rozaje.me

 

 

Zavičajni muzej „Ganića kula“

Direktor,
Trg IX Crnogorske brigade bb
Mob:
e-mail: zavicajnimuzej@rozaje.me;

 

Lokalni biznis centar

Direktor, Jasmin Bralić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/274-500;  Mob:069/625-652
e-mail: bcrozaje@t-com.me;

 

 

Komunalno preduzeće

Direktor, Huzeir Nurković
Jaha Kurtagica bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-330;  Mob:069/035-802
e-mail: komunalno@rozaje.me;

 

 

Vodovod i kanalizacija

Direktor, Redžović Safet
Jaha Kurtagica bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/271-330;  Mob:068/838-617
e-mail: vodovod@rozaje.me;

This Post Has Been Viewed 1,347 Times

Komentariši

Opština Rožaje