JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA PROGRAMA INVESTICIONIH AKTIVNOSTI OPŠTINE ROŽAJE ZA 2018-u GODINU

Na osnovu člana 167 i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl.list CG“ br. 2/18), čl.121 i čl.149 Statuta Opštine Rožaje (,,Sl.list CG,,br.09/11i 31/16-opštinski propisi), Direkcija za izgradnju i investicije opštine Rožaje,
o r g a n i z u j e:

JAVNU RASPRAVU

POVODOM

NACRTA PROGRAMA INVESTICIONIH AKTIVNOSTI OPŠTINE ROŽAJE ZA 2018-u GODINU

 

Obavještavaju se građani opštine  Rožaje, nevladine organizacije i ostali subjekti da će se dana 22.02.2018.god., u maloj sali Centra za kulturu (BIBLIOTEKA), sa početkom u 13 , 00 časova  održati  javna rasprava povodom: NACRTA PROGRAMA INVESTICIONIH AKTIVNOSTI OPŠTINE ROŽAJE ZA 2018-u GODINU.

Javnu raspravu-prezentaciju će sprovesti prestavnici Direkcija za izgradnju i  investicije Opštine Rožaje.

Molimo građane , nevladine organizacije i ostale subjekte na teritoriji opštine Rožaje da svojim učešćem daju doprinos  nacrtu predloženog Programa.

Uvid, primjedbe, prijedloge i sugestije  u Nacrt programa investiconih aktivnosti opštine Rožaje za 2018-u godinu mogu dostaviti i preuzeti u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije opštine Rožaje  radnim danom od 08-15 časova (kancelarije Direkcije se nalaze na prvom spratu aneksa zrade Doma Kulture).
Kontakt telefon: 069-399-403

 

 

Samostalni Savjetnik za Investicije

Tahirović Irfan, dipl.inž.građ.

Komentariši