Category Archives: Vijesti

 • 0
Opstina (1)

Zaključci sa vanredno održane sjednice Skupštine Rožaje povodom iseljavanja stanovništva

Skupština opštine Rožaje na II vanrednoj sjednici održanoj, dana 27.05.2015. godine razmatrala je aktuelno pitanje u vezi sa iseljavanjem građana i donijela je sljedeće:

ZAKLJUČKE

 • Skupština preporučuje građanima da ne napuštaju svoja ognjišta.
 • Iseljavanje građana iz opštine Rožaje je poprimilo razmjere koje zabrinjavaju. Shodno tome zahtijevamo hitan odgovor svih društveno odgovornih  faktora od opštine do Vlade CG.
 • Skupština opštine Rožaje predlaže da lokalna uprava sa Vladom CG i nadležnim ministarstvima hitno sačini Plan za rješavanje socio-ekonomskog statusa ljudi sa sjevera CG u dijelu zapošljavanja,rješavanja stambenog prostora, posebno rješavanje dječije zaštite i zaštite drugih kategorija porodice kao što su stari,iznemogli i nesposobni za rad i privređivanje.
 • Pozivamo Vladu CG da u cilju obezbjeđenja uslova za brže zapošljavanje, u što kraćem roku riješi pitanje dodjele koncesija i sagleda mogućnosti organizovanja javnih radova u oblasti infrastrukture, ekologije i zaštite životne sredine.
 • Skupština preporučuje lokalnoj upravi i Vladi CG da hitno preispita ugovore o privatizaciji društvenih preduzeća u našoj opštini, obzirom da je značajan broj poslovnih objekata van upotrebe  i da iste treba što prije staviti u fukciju otvaranja novih radnih mjesta.
 • Razmotriti mogućnosti regionalnog povezivanja kao evropskog trenda, kako bi stvorili mogućnost povlačenja sredstava iz Evropskih fondova.
 • Skupština je sugerisala Centru za socijalni rad da u buduće vodi računa o dodjeli socijalnih davanja prema građanima, i da budu dodijeljina onim građanima kojima je to neophodno, kao i da brže odgovara na podnijete zahtjeve.
 • Predlažemo Vladi CG da po hitnoj proceduri započne realizaciju  kapitalnih projekata predviđenih za 2015. godinu, što bi značilo uključivanje građevinske operative iz naše opštine.
 • Skupština zadužuje Predsjednika opštine da formira stručni tim koji će pratiti realizaciju ovih zaključaka kao i problematiku iseljavanja i redovno informisati Skupštinu o istim.  

                                                                                                                             

                                                                                                                                     Predsjednik,                                          

                                                                                                                                  Husein Kurtagić,s.r.

Share This:


 • 0
JAVNIPOZIV

Za dodjelu podrške poljoprivrednim gazdinstvima po svim mjerama predviđenim opštinskim Agrobudžetom za 2015. godinu

U skladu sa čl 9. Odluke o Budžetu opštine Rožaje za 2015. godinu Br. 5253 od 29. 12. 2014. objavljen u sl. Listu CG-opštinski propisi br:2/15, a na osnovu člana 109. i 110. Zakona o lokalnoj samoupravi (sl. List RCG br: 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, sl. List CG br: 88/09, 03/10 I 38/12) Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Za dodjelu podrške poljoprivrednim gazdinstvima po svim mjerama predviđenim opštinskim Agrobudžetom za 2015. godinu

 

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu opštine Rožaje, u skladu sa opštinskim Agrobudžetom za 2015. godinu, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednim gazdinstvima u toku 2015. Godine za slijedeće mjere:

 

 1. Nabavku sadnica kontinentalnog voća;
 2. Laboratorijske analize zemljišta;
 3. Seminare;
 4. Posjete poljoprivrednim sajmovima;
 5. Nadoknada nastalih šteta u poljoprivredi koje su posledica elementarnih nepogoda;
 6. Modernizaciji poljoprivredne proizvodnje i zadovoljenje standarda u poljoprivrednoj proizvodnji;
 1. Podrška ratarskoj proizvodnji;
 2. Podrška finansijskog uzorkovanja izvorišta u cilju utvrđivanja kvaliteta vode za piće;

 

Korisnici podrške mogu biti svi poljoprivredni proizvodjači koji su državljani Crne Gore sa mjestom prebivališta u opštini Rožaje, a koji se bave poljoprivredom i registrovani su u odgovarajućim registrima kod MPRR, Veterinarske uprave i Fitosanitarne uprave.

 

Prihvaltljive investicije

 1. Nabavka sertifikovanog sadnog materijala;
 2. Plaćanje troškova za izvršenu analizu zemljišta;
 3. Plaćanje troškova za organizovanje seminara;
 4. Plaćanje troškova za organizovane posjete poljoprivrednim sajmovima;

Nabavka aparata za mužu krava;

 1. Nabavka repromaterijala za krmno bilje i žitarice;
 2. Uzorkovanje izvorišta u cilju utvrdjivanja kvaliteta vode za piće;
 3. Naknada za štete u poljoprivredi.

 

 

Kriterijumi prihvatljivosti

– Za nabavku  sadnica podržaće se gazdinstva koja planiraju da pod kontinentalnim voćem zasade površinu veću od 20 (dvadeset) ari.

– Za labaratorijsku analizu zemljišta podrška će se odobriti po priloženom računu za izvršenu uslugu analize.

– Podrška za seminare vršiće se plaćanjem po ugovoru nakon održanog seminara.

– Podrška posjeti sajmovima- plaćaće se računi putnih troškova za odlazak i povratak do mjesta gdje se sajmovi održavaju.

– Podrška modernizaciji i zadovoljenju standarda podržaće se gazdinstva koja imaju više od 3 (tri) muzna grla.

– Podrška ratarskoj proizvodnji- da bi se zasnovala proizvodnja ratarskih kultura na površini ne manjoj od jednog hektra.

– Podrška finansiranju uzorkovanja izvorišta- vršiće se plaćanje po priloženom računu o izvršenoj analizi vode.

– Nadoknada nastalih šteta u poljoprivredi- vršit će se uplata prema zapisniku komisije u iznosu od 10% od visine procijenjene štete.

 

Visina podrške

Maksimalni iznos investicije je 2.000,00 eura.

Visina porške za svaku mjeru je 50% od vrijednosti investicije.

Podrška će se isplatiti u tekućoj godini, po završetku investicije, a nakon dobijanja pozitivnog mišljenja od strane terenske komisije koju formira Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu.

Isplata će se vršiti preko opštinske blagajne ili direktno uplatom na žiro račun.

 

Potrebna dokumentacija

 1. Kopija lične karte
 2. Uvjerenje o kućnoj zajednici
 3. Dokaz o vlasništvu zemljišta (posjedovni list)
 4. Dokaz o broju grla stoke
 5. Dokaz o upisu u neki od registara
 6. Dokaz o nabavci roba (fiiskalni račun ili carinska deklaracija ako se radi o uvozu)

 

Način podnošenja zahtjeva

Popunjen obrazac zahtjeva sa potrebnom propratnom dokumentacijom dostavlja se lično na pisarnici opštine Rožaje ili preporučenom poštom na adresu:

Opština Rožaje-Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu (sa naznakom Za Javni poziv za dodjelu podrške za sektor poljoprivrede), ul. „M.Tita“ bb. 84310 Rožaje

Obrazac zahtjeva se može preuzeti u kancelarijama Sekretarijata za poljoprivredu, tuizam i vodoprivredu ili se može lično ispisati u rukopisu od strane podnosioca zahtjeva, sa obavezno ostavljenom punom adresom i kontakt telefonom.

 

Procedura realizacije

Trajanje javnog poziva je od 26.05. do 20.10 2015. godine, a obrada i odlučivanje po pristiglim zahtjevima vršit će se u toku trajanja javnog poziva.

Pravo na podršku ostvaruje se na osnovu podnijete dokumentacije i izvještaja terenske komisije.

Podnosilac zahtjeva čiji zahtjev ne bude prihvaćen biće obaviješten o razlozima odbijanja.

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija neće se razmatrati.

 

                                                                                           SEKRETAR

                                                                                 Dipl. ing. polj.  Mersad Šutković

Dokument možete pogledati klikom na Javni poziv za raspodjelu Agrobudžeta

Share This:


 • 0
oicg444

Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru

U okviru projekta ,,Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru“, koji sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom odrzivog razvoja i turizma, i opštinama Berane, Mojkovac, Rožaje, Žabljak i Šavnik, u toku je takmičenje ,,Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru“ čiji je cilj da podstakne učešće građana u kreiranju inovativnih rješenja za pet lokacija (na teritoriji opština Berane, Mojkovac, Rožaje, Žabljak i Šavnik), čiji potencijal trenutno nije u potpunosti iskorišten, a kojima treba osmisliti novu namjenu.

Uključite se i glasajte za pobjednike. Glasanje traje do četvrtka, 28. maja.

Glasajte za finaliste za ideje u Opštini Rožaje na: http://otvoreneideje.me/glasanje-rozaje/

Share This:


 • 0
IMG_1615

NOVI PRISTUP RAZVOJU TURIZMA U ROŽAJAMA

Sjever Crne Gore ima neslućene potencijale za razvoj turizma

U organizaciji Lokalne turističke organizacije i Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, u Rožajama je održan okrugli sto o strategiji razvoja turizma u toj opštini. Skup je otvorio potpredsjednik Opštine, Mirsad Azemović, ističući da  je turizam jedna od strateških grana razvoja te opštine. On je kazao da rade na izradi plana.

anske dokumentacije za valorizaciju Hajle, Štedima I Rusolije, te da imaju u planu da taj projekat završe u najkraćem roku.

-Uz sve napore potrebna nam je podrška vas stručnjaka , Vlade i resornog ministarstva, kako bi Hajlu pozicionirali u sam vrh crnogorskog turizma – rekao je Azemović.

            U ime Turističke organizacije, skup je pozdravio Amel Dedeić, koji je predstavio projekat ’’Vrlo Ibra’’, ocijenivši da je riječ o izuzetnom turističkom potencijalu. Objasnio je da će na izvorištu rijeke biti izgradjeno sedam ljetnjikovaca, te staza za trčanje, biciklistička staza, dječje igralište i drugi sadržaji, čime će, kako je rekao, biti upotpunjena turistička ponuda grada.

Prof.dr Rade Ratković, dekan budvanskog Fakulteta je konstatovao da Rožaje ima velike potencijale za razvoj turizma.

-Mislim da ovakvi skupovi mogu da potpomognu razvoj turizma jer ono o čemu se priča obično se I ostvari. Rožaje, kao dio klastera pet ’’Bjelasica-Komovi-Prokletije’’ ima velike komparativne prednosti za razvoj alternativnog turizma baziranog na agro turizmu, odnosno integraciji ruralne poljoprivrede I turizma. To je jedan model koji omogućava brzo zapošljavanje radne snage što je velika potreba ovoga kraja. Mislim da ovakva vrsta turizma pruža najveću mogućnost zapošljavanja jer imamo prihod od dvije grane, od ruralne, zdrave poljoprivredne organske hrane i od turizma. Ovo je velika šansa za Rožaje i okolinu –  kazao je Ratković. On je istakao da ne treba zanemariti ski turizam ali je ocijenio da je on u globalnoj krizi.

Crna Gora nikada nije bila prepoznata kao medjunarodna već kao regionalna destinacija u oblasti ski turizma. S obzirom na to, mi ne smijemo nikakvim investicijama na tom planu dovesti sebe u gubitke, odnosno do toga da nekim investicijama upropastimo ljepote planina za ljetnji turizam koji traje pet mjeseci. Država bi trebala da aktivno podržava investicije u alternativni turizam koji ne zahtijeva velika sredstva već samo dobru organizaciju I sinhronizaciju te medijatorsku ulogu sa državnog nivoa. Mislim da bi na tome trebalo integrisati snage. Sjever u u tome ima veliku perspektivu jer bi bio snabdijevač primorja kvalitetnim organskim proizvodima I mjesto gdje bi se rado dolazilo I boravilo – rekao je Ratković.

Govoreći o razvoju rožajskog turizma, iskusni turizmolog, Darko Bulatović, direktor Eko Katuna Vila Jelka iz Kolašina, je kazao da su Rožajama dovoljna dva ski lifta koje treba valorizovati. On je preložio da Hajla ostane ’’divlja’’ I netaknuta, jer baš takve destinacije traži zapadno tržište.

-Hajla pruža neslućene mogućnosti. Najbolji način za otvaranje Hajle je da se u startu otvori jedan eko katun I eko selo.Treba dati akcenat na agro-eko turizam kroz porodični biznis u proizvodnji zdrave hrane, što je garancija za postizanje uspjeha – rekao je Bulatović, ističući da bi turizam bio praktično uništen, ukoliko se planira izgradnja velikog skijališta na prostoru Hajle.

Govoreći o povezanosti planinskog i primorskog turizma doc.dr Ana Tripković Marković, prodekan Fakulteta za biznis I turizam u Budvi, je rekla da je najveća obaveza lokalnih turističkih organizacija na sjeveru, da ponude turistički proizvod različit od ponude na moru.

O razvoju I kreiranju novog turističkog poduhvata i proizvoda govorio je Miško Radjenović, dok je Emina Kriještorac ispred ’’Montenegro adventure’’govorila o planovima u oblasti turizma za ovu i narednu godinu.

Izvor: dan.me

Piše: Vera Ratković

0

Share This:


 • 0
IMG_1038asdada-1

“SIGURNOST I BEZBIJEDNOST NEMAJU CIJENU”

PORUČENO JE SA PANEL DISKUSIJE O NATO INTEGRACIJAMA CRNE GORE KOJA JE ODRŽANA U ROŽAJAMA

12.05.2015.

Panel diskusija na temu »NATO integracije Crne Gore« održana je 12. maja tekuće godine u Rožajama. Domaćin skupa, predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković na samom početku ukazao je na ogroman značaj ove teme koju podržava veliki broj građana opštine koji streme za sigurnijim i što bezbjednijim životom.

Poslanik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Parlamenta Crne Gore Suljo Mustafić, ambasador Republike Turske Mehmet Nijazi Tanilir i ambasador Mađarske Kristijan Poša su nastojali približiti građanima Rožaja prednosti od učlanjenja Crne Gore u NATO savez.

Dobijanje pozivnice za ulazak u NATO savez, tokom ove godine smatramo izvjesnim, ukoliko napravimo mjerljivije rezultate  u oblastima jačanja vladavine prava, reformi sektora bezbjednosti i sektora odbrane, te jačanja podrške javnosti za članstvo Crne Gore u NATO u narednim mjesecima i naravno ukoliko geopolitičke oklnosti ne budu narušile dosadašnji koncept podrške procesu proširenja. Međutim, i ukoliko bi se desilo da pozivnica ne bude uručena do kraja ove godine, smatramo da to ni u kom slučaju ne smije značiti ni zaokretanje, niti odustajanje od ovog cilja“ – kazao je funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.

Najveću odgovornost za dostizanje tih rezultata   imaju nadležne institucije koje su i do sada vodile ovaj proces- prvenstveno Vlada, a onda i sve ostale koje su  dio tog procesa, uključujujući , naravno i Parlament i političke partije. Mislim da treba dobro sagledati  nedostatke dosadašnje strategije i njenog sprovodjenja, raditi na njihovom otklanjanju i odlučnije se posvetiti ispunjavanju obaveza.

Proces ulaska u NATO  komplementaran je sa evropskim integracijama, jer približiti se  EU treba značiti i usaglašavanje sa standardima NATO-a. To su integracije  u dvije alijanse koje imaju mnoge zajedničke vrijednosti, to je put koji su prošle sve države regiona koje su u novijem vremenu postale članicama EU. Za svaku od njih, bez izuzetka, NATO je bio kapija koju su morale proći prije ulaska u EU. Vladavina prava, smanjenje korupcije i kriminala, poštovanje temeljnih ljudskih prava, I u tom kontekstu prava manjinskih nacionalnih zajednica, demokratska tranzicija, jačanje institucija, ekonomska i politička stabilnost neki su od važnih ciljeva tih integracija.

Bilo da je riječ o ukrajinskoj krizi ili najnovijim sukobima na Bliskom istoku, gotovo tektonski poremećaji u bezbjednosti, upozoravaju nas koliko se brzo, naizgled stabilno područje može pretvoriti u nestabilno.  Takođe, upravo to iskustvo, ali i sama slika Balkana danas, gdje su ekstremizmi i veliko državni projketi još  živi  upravo nas upozorava da Crna Gora, kao mala država, treba biti dio nekih većih bezbjednosnih integrativnih procesa, gdje njena sigurnost postaje dio  ukupne strategije  tog saveza.

Manjinski narodi to možda i najbolje razumiju i otuda veliki stepen podrške NATO integracijama u sredinama kao što je Rožaje. Dešavanja oko nas , ne tako daleko, koliko juče, u Makedoniji,  potvrdjuju da ispravno sagledavamo ovu temu. Mislim da sada I mnogo više gradjana razumije potrebu pozicioniranja Crne Gore u širim bezbjednosnim integracijama, u sistemu koji  predstavlja odbrambeni okvir, u kome ista pravila važe za sve- male I velike. Dakle, bezbjednost svake države pojedinačno, kao članice NATO-a predstavlja obavezu čitavog saveza.

Politička stabilnost, nužan je preduslov ekonomske perspektive, jer se kapital ne ulaže tamo gdje su političke nestabilnosti. Takva područja nijesu interesantna za investitore, nema jačih razvojnih projekata, samim tim nema ekonomskog boljitka. Nama je cilj imati  bogatije i zdravije društvo, što znači stabilno i interesantno za ulaganja.

Bez ulaganja nema razvoja, ni sjevera ni juga, ni turizma, ni  poljoprivrede ni infrastructure, ni puteva. Dakle, nema  ozbiljnijeg poboljšanja ekonomskog ambijenta, niti uslova za bolji standard I perspektive za mlade ljude. Naravno, nije ulazak u NATO sam po sebi dovoljan uslov da bi se bolje živjelo. Medjutim, stvaranje uslova za bezbjedan život, znači I otvaranje perspektive za  ekonomska ulaganja, smanjenje siromaštva i pokretanje privrede.

Opredjeljenje za NATO integracije, koje treba da bude potvrdjeno u Parlamentu,nakon dobijanja pozivnice,  kroz demokratski iskaz  izabranih predstavnika gradjana, ima podršku u sredinama u kojima žive Bošnjaci  I drugi manjinski narodi. Prvenstveno zato što svojoj državi želimo dobro,  sigurnost I bezbjednost nemaju cijenu, želimo da naša djeca žive  na ovim prosotrima, u zajedničkoj nam  Crnoj Gori, sigurno, zajedno sa svojim komšijama drugih vjera I nacija,  u bogatijem I zdravijem društvu I sa većom perspektivom nego što je to danas ili u nedavnoj  prošlosti – zaključio je Mustafić.

Kabinet predsjednika opštine

Share This:


 • 0
wireless montenegro

Free Montenegro i u Rožajama

U sklopu realizacije projekta Wireless Montenegro, na inicijativu Menadžera Opštine i Šefa Centra za informacione sisteme, lokalna samouprava Opštine Rožaje je u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije otpočela realizaciju besplatnog bežičnog interneta za građane Rožaja.

Shodno tome, kako je ranije i najavljeno, od prije nekoliko dana i građani Rožaja, mogu imati besplatan pristup internetu na lokaciji užeg gradskog jezgra.

Besplatan pristup internetu se ostvaruje pomoću Wireless mreže pod nazivom Free Montenegro, a njenim izborom besplatno surfujete i obavljate svakodnevne aktivnosti na internetu, poput: pregleda portala, provjere e-mail-a, korišćenja društvenih mreža i slično.

Implementacija besplatnog bežičnog interneta na najfrekfentnijoj lokaciji u gradu će u velikoj mjeri poboljšati i turističku ponudu grada.

Ovo je prvi projekat, nadamo se da će uskoro i ostali djelovi grada dobiti besplatno korišćenje intenet mreže.

Realizacijom ovog projekta Opština Rožaje i Ministarstvo stvaraju uslov za pristup elektronskim komunikacionim uslugama pod jednakim uslovima za sve građane Crne Gore.

Share This:


 • 0
unnamed

Predsjednica Vrhovnog suda u radnoj posjeti Opštini Rožaje

 

Predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković je danas u kabinetu primio predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, gospođu Vesnu Medenicu, predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju, gospodina Tofila Žujovića i predsjednika Osnovnog suda u Rožajama, gospodina Zahida Camića.

Gospođa Medenica je tom prilikom istakla da zbog značaja sudske vlasti za evroatlanske integracione procese Crne Gore i vladavinu prava, kao predsjednica Vrhovnog suda, cijeni korisnim da postoji dobra sardnja osnovnih sudova sa opštinama za čiju teritoriju su ti sudovi mjesno nadležni.

U razgovoru je bili riječi o izazovima koji predstoje u narednom periodu, kao i mehanizmima unapređenja međusobne saradnje.

„Cijenim da je u interesu Crne Gore, svih opština, pa i opštine Rožaje, opstanak mjesno nadležnih sudova. To u velikoj mjeri smanjuje trškove građana i utiče na brzinu sprovođenja sudskih procesa. Postojanje Osnovnog suda u Rožajama je za nas jako bitno pitanje i na njemu ćemo insistirati. Očekujem da će i država imati sluha za potrebe građana, pa i lokalnih zajednica. Neosporna je uloga dobrih odnosa svih institucija i zalagaćemo se da budemo dobra spona između državnih i lokalnih organizacija. Vjerujem da ćemo zajednički prebroditi sve izazove, da ćemo pokazati spremnost za evroatlanske integracije i ispuniti njihova očekivanja. Zajednički moramo raditi na boljim kapacitetima sudova i njihovom osavremenjavanju.“ izjavio je na radnom sastanku predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković.

Mirela Avdić

Share This:


 • 0
image-65338b192305c57c88240ec564cc58b4cbaf57ad88a40b2d1c1947e3358ccc7d-V

POSJETA PREDSJEDNIKA OPŠTINE ROŽAJE, EJUPA NURKOVIĆA OPŠTINI PEĆ

U subotu, 02.05.2015.godine, gospodin Ejup Nurković je posjetio Opštinu Peć, gdje ga je ugostio predsjednik opštine Peć, gospodin Gazmend Muhaxheri.

Službenu delegaciju činili su pored predsjednika Opštine i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Osman Nurković i gospodin Esad Plunac, šef Savjeta za međunarodnu saradnju-odbornik u Skupštini Rožaje i predsjednik FK Ibar.

Predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković je upoznao svog kolegu o budućim pravcima razvoja lokalne uprave Rožaje, uz želju za buduću saradnju i zajedničko djelovanje u izradi zajedničkih projekata, regionalnu i međuopštinsku saradnju. Zajednički su iskazali želju da  aplicirajući kod EU i drugih fondova, u partnerskom odnosu, ostvare zajedničke interese Peći i Rožaja, kako bi se unaprijedio razvoj opština i bitno uticalo na ekonomiju države Crne Gore i Kosova.

Delegacija Opštine Rožaje je takođe posjetila mjesnu zajednicu Vitomirica, koju većinski čine Bošnjaci i razgovarala o njihovom statusu i uslovima života u Opštini Peć.

Delegacija iz Rožaja je takođe posjetila i upravu fudbalskog kluba Behar iz Vitomirice gdje je gospodin Plunac dogovorio dalju saradnju između fudbalskog kluba Ibar iz Rožaja i fudbalskog kluba Behar iz Vitomirice.

Predsjednik Opštine Ejup Nurković je pozvao predsjednika Opštine Peć, gospodina Gazmend Muhaxheri da posjeti Opštinu Rožaje i on je to sa zadovoljstvom prihvatio.

Kabinet Predsjednika

Share This:


 • 0
WP_20150429_14_04_23_Smart

Opština Rožaje na prvoj konferenciji Češko-crnogorske trgovinske i industrijske komore

Opština Rožaje je predstavila svoje potencijale na prvoj konferenciji Češko-crnogorske trgovinske i industrijske komore, koja je održana 29. aprila, u hotelu Splendid, Budva. U ime Opštine Rožaje učestvovali su Amela Kalender, savjetnica za izradu razvojnih projekata u Kabinetu Predsjednika i Mensur Kalender, Šef službe za protokolarne poslove.

Na konferenciji je učestvovalo oko 15 čeških i nekoliko crnogorskih kompanija, organizacija i institucija. Program se sastojao od prezentacija, diskusija i sesija za razmjene ideja i kontakata.

Opštinu Rožaje je prezentacijom predstavila Amela Kalender, ističući jedinstvene prirodne resurse i potencijale koje pruža naš grad. Posebnu pažnju je posvetila povoljnim uslovima koje opština daje za ulaganje u privredu, turizam i poljoprivredu.

Ostvarena je komunikacija sa više čeških firmi, a posebna sa potpredsjednikom Komore koji je izrazio želju da se bolje upozna sa opštinom Rožaje i rekao da postoji dosta čeških firmi koje traže uslove i potencijale koje Rožaje pruža.

Predstavnici Komore će uskoro posjetiti Opštinu Rožaje s ciljem razmatranja mogućnosti ulaganja čeških privrednika u Rožaje.

Naredna konferencija će biti organizovana u Pragu, tokom juna tekuće godine, kako bi se ostvareni kontakti produbili i počele konkretizovati saradnje između crnogorskih i čeških privrednika.

Piše: Amela Kalender

Share This:


 • 0
received_10202739949898190

Šah na gradskom trgu

Predsjednik Opštine, Ejup Nurković, je danas otvorio prvu šahovsku tablu na otvorenom, i to na trgu.
Šahovska tabla je dio donacije Predsjedniku Udruženju penzionera Rožaja, u okviru koje je Predsjednik poklonio Udruženju figure.

Tabla je otvorena prvim šahovskim potezom Predsjednika Opštine protiv Predsjednika Udruženja penzionera, koji je odnio pobjedu.

Otvaranje prve šahovske table na otvorenom je okupilo više desetina ljudi danas, koji su u duhovitoj atmosferi navijali dijelom za Predsjednika Opštine a dijelom za Predsjednika Udruženja penzionera.

Šahovska tabla će moći da se koristi u saradnji sa Udruženjem, koje će odobravati pozajmljivanje figura.

Piše : Amela Kalender / Foto:Edip Hadžimuhović

 

Share This:


Arhiva članaka

Follow Us Box

Prijava na e-mail naloge...